Search
For registered users of mvu.lv
User:
Password:
Security code:

Phone: +371 710 5515
Fax: +371 710 5551


Projekti kirjeldus

Projekt "Joint action of Baltic metropolises towards the development of coordinated investment approach in the Baltic Sea Region" (BaltMet Invest) rahastatakse osaliselt EL Algatusprogrammist ja seda kaasrahastavad neli projekti partnerit – Riia Linnavolikogu, Vilniuse Linnavalitsus, Tallinna Linnavalitsus ja Rahvusvaheline Balti Majanduspoliitika Uuringute Keskus (Baltic International Centre of Economic Policy Studies – BICEPS).

Konkreetseid projekti tegevusi viiakse ellu kolmes Balti riigis: Lätis, Leedus ja Eestis. See toimub eelkõige Balti riikide pealinnade piirkondades.

Read more...