Search
For registered users of mvu.lv
User:
Password:
Security code:

Phone: +371 710 5515
Fax: +371 710 5551


Projekto aprašymas

Projektas "Bendra Baltijos šalių didmiesčių iniciatyva siekiant plėtoti koordinuotą investicijų pritraukimą Baltijos jūros regione" (BaltMet Invest) iš dalies yra finansuojamas ES Iniciatyvų programos lėšomis. Jį taip pat kofinansuoja keturi projekto partneriai.

Šis išskirtinis projektas vykdomas trijose Baltijos šalyse: Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje, konkrečiai - Baltijos šalių sostinėse.

Read more...